bednarka (stalowa ocynkowana, miedziowana, miedziana)