rozdzielnice SN w izolacji SF6 i w izolacji próżniowej